fbpx
Menu Sluiten

Met helder hoofd en warm hart

Dat is de manier waarop Progressief Bernheze deze bestuursperiode in is gegaan. Want belangrijker nog dan ons verkiezingsprogramma, vinden wij de manier waarop wij daar invulling aan geven. En dat doen wij met een helder hoofd en een warm hart….

Eerlijke kansen

Wij geloven in eerlijke kansen voor iedereen. Wij maken geen onderscheid in mensen. Voor ons is iedereen belangrijk. En dat is in ons programma vooral terug te lezen in de hoofdstukken bestaanszekerheid en internationale zaken. We willen de armoede aanpakken, de kloof tussen arm en rijk kleiner maken, vaste banen creëren, werk maken van de integratie van vluchtelingen en statushouders en solidair zijn met mensen die het minder goed hebben dan wij. En wat ons betreft gaan eerlijke kansen ook over een transparant subsidiebeleid, waarbij verenigingen en organisaties weten waar zij aan toe zijn.

Actiepunten:

Aandacht en respect

Wij geloven in aandacht en respect voor elkaar. Dat is hoe wij met elkaar omgaan en dat willen wij de komende bestuursperiode uitdragen. Je hoeft het niet altijd met elkaar eens te zijn, maar je kunt toch met aandacht en respect naar elkaar luisteren en besluiten nemen. Aandacht en respect zijn ook de waarden die wij willen uitdragen als het gaat over de zorg. Echt luisteren naar waar mensen tegenaan lopen en handelen daar waar mensen een steuntje in de rug nodig hebben. Maar ook vertrouwen hebben in de professional is een vorm van respect hebben. Aandacht en respect zijn ook de waarden die wij willen uitdragen als het gaat over samenwerken met inwoners, ondernemers en regio. Wij denken dat er meer kracht zit in de samenleving als we maar echt willen luisteren, goede initiatieven ondersteunen en gebruik maken van de deskundigheid die daar aanwezig is.

Actiepunten:

Groen en gezond

Wij geloven in groen en gezond. Energieneutraal zijn in 2030 gaat niet vanzelf. Daar moet heel veel voor gebeuren. En ook wij, als gemeente Bernheze, moeten daaraan werken. Dan gaat het over behoud van bomen, ecologische bermen, duurzaam bouwen, anders omgaan met energie, leefbare woonomgeving en nog veel meer. Maar het gaat ook over gedrag. Bewust worden van de noodzaak om energie te besparen, minder de auto te gebruiken, meer te bewegen, anders te eten.

Alleen als we nu keuzes maken die de komende generaties niet belasten, dragen we bij aan een schone, groene, gezonde en duurzame leefomgeving.

Actiepunten:

Lees ons hele programma!